Za komunalna društva

Dugogodišnji predani rad u uspješnoj suradnji sa komunalnim društvima rezultirao je razvojem niza GIS aplikacija za Geomedija platformu koje olakšavaju poslovanje i ubrzavaju poslovne procese komunalnih društva s naglaskom na odvodnju i vodovod. Sve aplikacije prilagođene su radu unutar Geomedije te kako bi se mogle koristiti potrebno je posjedovati odgovarajuću licencu.

GIS aplikacije integriraju podatke različitih poslovnih sustava i objedinjuju ih sa prostornim podacima te služe kao alat prilikom izrade izvješća i prostornih analiza. U nastavku možete pročitati osnovne informacije o pojedinim aplikacijama.

Evidencija predmeta

Evidencija predmeta je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije, a njezina glavna svrha olakšati evidenciju pristiglih predmeta na jednom centraliziranom mjestu, pratiti njihovo stanje te automatizirano generiranje suglasnosti. Jedna od funkcionalnosti su i izvještaji koji na temelju podataka u bazi podataka od Evidencije predmeta generiraju izvješća u Word dokumentu.

Nepotpuna izvlaštenja

Nepotpuna izvlaštenja je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije, a njezina glavna svrha je brzi pristup evidenciji nepotpunih izvlaštenja gdje je omogućen unos i editiranje. Aplikacija ima mogućnost pretrage prema gruntovnoj čestici / gruntovnoj općini, te prema vlasniku. Nakon željenog odabira moguće je zumiranje na predmetnu geometriju te ispis izvješća.

Očitanja vodomjera

Aplikacija Optimizacije očitanja vodomjera je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije. Cilj aplikacije očitanja vodomjera je analiza i optimizacija definiranih ruta kao i praćenje utroška vremena prema pojedinoj definiranoj ruti (obilasku) u svrhu smanjenja troškova samog posla očitanja vodomjera. Aplikacija preuzima podatke o očitanju vodomjera u formatu koji se koriti u uređajima za daljinsko očitanje vodomjera.

PipeLeak

PipeLeak je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije, a njezina glavna svrha je ubrzanje intervencije zatvaranja zasuna kod incidentne situacije puknuća ili loma vodovodnih cijevi te kao takvi kasnije mogu poslužiti za analizu (cjevovodi s više puknuća imaju prioritet zamjene). Ostale mogućnosti aplikacije su dobivanje izvješća o broju objekata koji ostaju bez vode prilikom intervencije zatvaranja ventila kao i lokacijama kućnih priključaka koji ostaju bez vode.

Pretraga ulica

Pretraga ulica je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije, a njezina glavna svrha ubrzanje i olakšavanje korisnicima snalaženja po adresnom modelu koji uključuje ulice i kućne brojeve. Brzim unosom imena ulice i/ili kućnog broja, aplikacija se pozicionira na traženu adresu. Aplikacija također uključuje pretragu po kućnim priključcima, hidrantima i zasunima.

SmartGRID

Aplikacija SmartGRID je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije. Namjena SmartGRID aplikacije je omogućiti dohvat podataka iz različitih izvora i njihovu međusobnu integraciju kako bi se proces programski podržao, automatizirao i time ubrzao te uspostavila komunikacija između Tehničke i Pravne službe KD ViK-a kroz uniformiranu aplikativnu podršku.

TTuvjeti kanalizacija

Aplikacija TT uvjeti je aplikacija koja radi u okruženju GeoMedije, Aplikacija TT uvjeti služili za evidentiranje i upravljanje zahtjevima i za izdavanje rješenja tehničko-tehnoloških uvjeta za fizičke i pravne osobe u Tehničkoj službi ViK PRJ Kanalizacija Rijeka. Aplikacijom se pohranjuju tekstualni podaci o predmetima u bazu podataka kome se dodjeljuje oznaka lokacije na geografskoj karti u GIS-u na koju se predmet odnosi. Aplikacija omogućava istovremeni rad više korisnika na zajedničkoj bazi podataka.

 

IPO Web portal

Imovinsko-pravni odnosi Web Portal je nastao u svrhu pregleda statusa vlasništva objekata pod ingerencijom KD ViK. Putem portala se vizualiziraju katastarski i gruntovni podaci vezani za objekte u vlasništvu KD VIK. Portal omogućuje brzo i jednostavno analiziranje Imovinsko-pravnih stanja putem grafičkih pregleda podataka i pratećih izvještaja. IPO Web Portal je osnova za daljnje proširenje funkcionalnosti, pristup podacima raznih službi unutar KD VIK , kao i integracija s ostalim implementiranim sustavima (SUTO, katastar, pravna služba, financije i dežurne).