Javna rasvjeta

 

Energetski pregled javne rasvjete provodi se u cilju modernizacije i smanjenju troškova za javnu rasvjetu, a provodi ga nositelj ovlaštenja Ministarstva.

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, Članak 20), javni sektor je obvezan provoditi energetske preglede javne rasvjete jednom u 5 godina.

Izvješće o energetskom pregledu  sustava javne rasvjete sadrži sljedeće:

1. Analizu tehničkih i energetskih svojstava postojeće javne rasvjete

  • Analizu mjesta preuzimanja električne energije
  • Analizu specifičnih zona javne rasvjete
  • Analizu tipova izvora svjetlosti koji se koriste
  • Analizu svjetiljki u kojima se nalaze izvori svjetlosti
  • Analizu sustava regulacije i upravljanja javne rasvjete

2. Analizu potrošnje električne energije sustava javne rasvjete

3. Prijedloge i preporuke za modernizaciju sustava sa definiranim potrebnim ulaganjima i povratima investicije